130 horizontal peeling and rounding machine

Shandong Feixian JinLun Machinery Factory.

2024-01-24